Medlemsinformation


Som medlem i H/F Sønderager indgår man i et fællesskab som plejes ved fælles arrangementer gennem sæsonen. Dette skaber stor værdi og et godt sammenhold, hvorfor vi hvert år håber på, at se så mange som muligt til de fællesaktiviteter der bliver afholdt. Men det kræver også, at hvert medlem lever op til de formelle forpligtelser, som er nedfældet reglementet. Det er vigtigt at huske på, at når man er medlem af en forening foretages drivkraften udelukkende af frivillige. Derfor forventer vi også, at du bidrager positivt på den ene eller den anden måde.


Nye lejere

Som ny lejer bliver man opkrævet kr. 1.000,00 i indmeldelsesgebyr. Derudover kommer der en merpris på kr. 500,00 som er et depositum for nøgle til foreningens fælles toilet.


Fælles arbejde

I løbet af sæsonen bliver der planlagt 2 fælles arbejdsdage som bliver brugt til vedligeholdelse af veje, toiletbygning, fællesarealer m.m. Husk på, at du som medlem har pligt til at deltage ved fælles arbejde jf. § 8 i foreningens vedtæger.


Affald

Al affald skal fjernes hurtigst muligt af det enkelte medlem. Ingen form for opbevaring må finde sted i læbælterne rundt omkring, hvorfor det vil blive fjernet på lejers regning.


Trailere og campingvogne

Trailere henvises til parkering på trailerpladsen for enden af Mågereden når de ikke er i brug. Det er ej heller tilladt at parkere disse i læbæltet eller langs læbælterne. Campingvogne må ikke befinde sig i kolonihaveforeningen.


Trakfik

Børn og andre i foreningen skal kunne færdes sikkert hvorfor der henvises til, at ALLE overholder hastighedsgrænsen på 15 km/t!


Husk: at det til enhver tid er medlemmets egen pligt at oplyse bestyrelsen om ændring af adresse, e-mail og tlf.nr.