Ordensregler i H/F Sønderager

 

 


    1.Hvert havelod har pligt til at holde hækken fri for ukrudt og fremmedlegemer

 

    2. Hvert havelod har pligt til at holde sin del af vejen fri for ukrudt 1 meter fra skel og ud på vejen

 

    3. Der vil være havevandring omkring d. 15.05. 15.08 og 15.10

        a. Hækken skal være fri for ukrudt

        b. Vejen skal være vedligeholdt og holdt fri for ukrudt 1 meter fra skel og ud på vejen

        c. Der skal være liguster hæk hele vejen rundt i skel og ingen andre former for beplantning.

        d. Der skal være havelåge med husnummer

        e. Der må ikke være træer eller buske der går ud over skel til gene for veje og andre havelejere

        f. Der må ikke være pil i haverne

        g. Havetrampoliner skal være nedgravet

        h. Midlertidige pavillioner skal sikres, så de ikke blæser ned og er til fare for andre samt½ naboernes             havehuse/drivhuse etc.

        i. Haven skal være fri for synlig byggeaffald, madaffald etc

 

    4. Ved misligehold udstedes bøder i henhold til varsler angivet i vedtægterne §5.3.b    5. Trailere henvises til parkering på trailerpladsen for enden af Mågereden. Det er derfor ikke tilladt at            parkere dem andre steder når de ikke er i brug. Campingvogne må ej anbringes i kolonien.    6. Hækkene skal klippes 2 gange årligt. 1. gang inden d. 1. juli, anden gang

        inden 1. oktober. Højden må max. Være 180 cm.

 

    7. Der må ikke foretages nogen form for opbevaring i skællet.    8. Alle medlemmer har pligt til at deltage i fælles arbejde.    9. Én trillebøre sand koster kr. 10,00 og afregnes via mobilepay eller kommes i en kuvert som kan                 afleveres i postkassen på toilettet (husk navn og haveadresse). Grus er KUN til huller i vejene og kan         afhentes gratis.

 

     10. Haveleje betales 1 gang årligt. 15. januar. Se vedtægterne §5.4.a ang. rykker og varslinger.

    11. Hvert medlem bør udvise respekt og stilfærdig adfærd. Dvs. Radio, TV og lignende må ikke være til           gene for naboer i foreningen.   12. Byggeansøgning af alt ny- og ombygning skal godkendes af bestyrelsen inden byggeriet påbegyndes.


   13. Al byggeri skal være færdiggjort 2 år efter påbegyndelsen og det færdige byggeri skal godkendes af          bestyrelsen.   14. Al byggeri som er opført og godkendt før 2016 er som udgangspunkt lovligt. Såfremt det bebyggede          ikke lever op til de nye regler for byggeri herefter, skal dette lovliggøres inden salg.

 

Fartgrænse – MAX 15 km/t!

 

Ovenstående regler er gældende jf. vedtægter og reglementet, samt efter hvad der på generalforsamlinger er blevet vedtaget.