Praktisk information

For at gøre det nemmere for foreningens nuværende og nye medlemmer, kan du under denne fane finde vigtig information omkring byggeri, køb og salg.


Det kan være svært at gennemskue de mange regler når det kommer til nybyggeri i kolonihaven. Vi vil her forsøge at specificere det lidt ud.


Når det gælder køb af kolonihave i H/F Sønderager beder vi de interesserede overveje følgende.


- Kan du lide at være ude og få jord under neglene?

- Kan du lide at dyrke dine egne grøntsager, bær og blomster?

- Kan du lide at være en del af og bidrage til fællesskabet i foreningen?

- Er du indstillet på at deltage i fællesarbejde omkring vedligehold af fællesarealer?

- Kan du indordne dig under fælles regler? Her henvises til vedtægter og reglement.


Ved salg af sin kolonihave er der nogle dokumenter som skal udarbejdes i forhold til vurdering og for at sikre klare linjer mellem alle parter. Disse dokumenter ligger frit tilgængeligt og kan findes i menuen under ''Praktisk information'' > ''Salg af kolonihave''.


Bemærk: køb og salg af haver kan kun ske ved bestyrelsens medvirken.


Information omkring vurdering findes under fanen ''Praktisk information'' > ''Vurdering''