Byggeri

På hvert havelod må der bygges et kolonihavehus, overdækket terrasse, et redskabsskur og et drivhus.1. Inden opførelse af nogen form byggeri skal der indhentes byggetilladelse fra bestyrelsen. (Ansøgning findes nederst på siden). Derudover skal der foreligge en detaljeret tegning over bygningerne på det enkelte havelod.


2. Der må bygges et kolonihavehus svarende til 10% af grundens størrelse. Bygningens højde må max. være 4 meter målt fra terræn. Afstand til naboskæl skal være mindst 2,5 meter og mod for- og baghæk 1,5 meter.


3. Overdækket terrasse/træ pavillon må max. være på 15 m2. Dog med betingelse af at skælafstanden er 2,5 meter og mindst én side holdes permanent åben.


4. Redskabsskure, shelters og drivhuse må max. være på 10 m2. og ikke højere end 2,5 meter målt fra terræn.

Afstand til naboskæl skal være mindst 2,5 meter og mod for- og baghæk 1,5 meter.


Beslutninger/ændringer truffet før d. 1 januar 2016 er ikke omfattet af dette reglement, ligesom byggeri før denne dato pr. definition er lovlige. Såfremt byggeri der er godkendt før ovenstående dato ikke opfylder det nye reglement, skal dette lovliggøres ved salg.


Inden du går i gang med byggeri og ansøgning,        Ansøgning om byggetilladelse ved at udfylde nedstående: 

så læs dette informations dokument