Salg af kolonihave

Ønsker du at sælge din kolonihave skal du udfylde en opsigelsesformular, ejererklæring og løsøreliste, disse tre dokumenter finder du nederst på siden. Herefter skal disse sendes til formanden på mail: mail@hfsoenderager.dk,  samt 3-5 datoer du vil have mulighed for at være tilstede ved vurderingen. Herefter kontakter formanden vurderingskorrdinatoren, som melder tilbage til dig, den dato og tidspunkt hun har fundet vurderingsfolk til.


Det koster kr. 1000,00 at få vurderet sit havelod som betales af dig som sælger. Vurderingsrapporten er gældende 12 måneder fra den dato vurderingen er foretaget. Det betyder, at ved årsskifte skal der ikke foretages en ny vurdering. Er haven derimod ikke solgt inden for 12 måneder fra den dato haven er vurderet, skal der foretages en ny.


Som sælger har du ret til at medtage løsøre såfremt det ønkes. Hvis du ønsker at sælge det med havelodet, skal nedstående løsøreliste udfyldes og sendes med. Dog skal der gøres opmærksom på, at køber ikke er forpligtet til at købe det ved overtagelse af haveloddet.


Bemærk: En betingelse for at salg eller overdragelse kan finde sted er, at det bebyggede skal være lovliggjort efter byggereglerne fra pr. 1. januar 2016 samt at huset skal vurderes.


            Løsøre- og inventarliste         Obligatorisk ejerærklæring               OpsigelsesformularHovedbestemmelser i forbindelse med salg findes her.

Hvad sker der efter min have er blevet vurderet? 

Efter vurderingen vil du på mail modtage en opgørelse på vurderingen og værdiansættelsen af dit havelod. Når vi på mail har modtaget din bekræftigelse af vurderingen, beder vi dig oplyse din forventede salgspris. Her vil have først blive udbudt til ventelisen. Hvis alle på ventelisten takke nej, vil den kunne sættes til salg offentlig. Vi vil gerne hjælpe med at sælge din have. Så hvis du har en salgsopstilling, vil vi gerne være behjælpelige med at sætte den op i kukkassen ved indgangen til haveforeningen, samt på hjemmesiden.


Hvis du er utilfreds med vurderingen og værdiansættelse, har du mulighed for at indbringe vurderingen for et ankeudvalg. Dette skal ske gennem bestyrelsen. En anke skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen og skal sendes skriftligt til bestyrelsen – mail@hfsoenderager.dk

Du skal være opmærksom på, at det koster et yderligere gebyr for at anke, og at taksten for at anke er i 2021 kr. 2.000 + kørselsudgifter.

Anken foretages af et ankeudvalg under Vestjylland Kreds.