Vurdering

Ved vurdering af havelod benyttes nedenstående dokumenter.